Obdanište i škola

 

Obdanište "Proleće"

Jabučki rit bb

kontakt telefon: 011 / 273 12 00

 

Ogranak osnovne škole Olga Petrov (od 1. do 4. razreda)

Jabučki rit bb

kontakt telefon: 011 / 273 11 33